Trung tâm y tế Tropicana

THÔNG TIN LIÊN LẠC

11, Jalan Teknologi, Taman Sains Selangor 1, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan

http://www.tropicanamedicalcentre.com/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger