Trung tâm phục hồi chức năng Đông Bắc

THÔNG TIN LIÊN LẠC

134 -144 Đường Ford, Ivanhoe VIC 3079

https://northeasternrehabilitationcentre.com.au/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger