Tập đoàn y tế Raffles - HongKong

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Trung Li Dong, Tầng 29, Tòa Li Dong,
Số 9, Đường Li Yuen, vùng Trung Đông,
Hồng Kông

https://www.rafflesmedicalgroup.com/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger