Giá trị hoàn lại trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bạn đã hiểu đúng?

Giá trị hoàn lại là một khái niệm thường được đề cập khi thảo luận về bảo hiểm nhân thọ, nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về ý nghĩa thực sự của nó. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm và cung cấp thông tin hữu ích.

Giá trị hoàn lại hợp đồng BHNT
Mục lục

1. Giá trị hoàn lại của bảo hiểm nhân thọ là gì?

Giá trị hoàn lại, hay còn gọi là Cash Surrender Value, là số tiền mà người mua bảo hiểm sẽ nhận được khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hoặc trước khi sự kiện được bảo hiểm xảy ra. Lưu ý rằng điều này chỉ áp dụng cho các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có giá trị hoàn lại.

2. Cách tính giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm

Công thức tính giá trị hoàn lại của bảo hiểm nhân thọ là:

    Giá trị hoàn lại = Giá trị tài khoản (tại ngày chấm dứt hợp đồng) - Chi phí chấm dứt hợp đồng hoặc Khoản nợ (nếu có)
  

Khoản nợ bao gồm phí bảo hiểm rủi ro và phí hợp đồng bảo hiểm đến hạn. Cách tính này cũng áp dụng cho hợp đồng bảo hiểm liên kết chung hay liên kết đơn vị, nhưng có thể có sự khác biệt theo quy định của từng công ty bảo hiểm.

3. Giá trị tài khoản và giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm khác nhau như thế nào?

Giá trị tài khoảnGiá trị hoàn lại
Định nghĩa
 • done Là số tiền hiện có trong tài khoản hợp đồng.
 • done Được hình thành từ phí bảo hiểm phân bổ và lãi đầu tư sau khi khấu trừ các loại phí, chi phí.
 • done Gồm 2 loại: cơ bản và tích lũy thêm.
 • done Là số tiền nhận được khi chấm dứt hợp đồng trước khi đáo hạn hoặc sự kiện bảo hiểm xảy ra.
 • done Được xác định bằng giá trị tài khoản hợp đồng trừ đi Phí chấm dứt hợp đồng hoặc Khoản nợ (nếu có).
Công thức tính

Giá trị tài khoản cơ bản = Phí bảo hiểm cơ bản - Phí ban đầu - Phí bảo hiểm rủi ro - Phí quản lý hợp đồng.

Giá trị tài khoản tích lũy thêm (nếu có) = Phí bảo hiểm tích lũy thêm - Phí ban đầu - Phí bảo hiểm rủi ro - Phí quản lý hợp đồng.

Giá trị hoàn lại = Giá trị tài khoản - Chi phí chấm dứt hợp đồng hoặc Khoản nợ (nếu có)

Cách theo dõi

Hàng năm, công ty bảo hiểm sẽ thông báo bằng văn bản số tiền trong giá trị tài khoản hợp đồng.

Được ghi rõ trong bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm nhân thọ.

4. Không phải mọi hợp đồng đều có giá trị hoàn lại

Giá trị hoàn lại hợp đồng BHNT Dai-ichi Life

Một hiểu lầm phổ biến là nghĩ rằng mọi hợp đồng bảo hiểm đều có giá trị hoàn lại. Thực tế, không phải tất cả các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đều áp dụng nguyên tắc này. Quy định trong Luật Kinh doanh Bảo hiểm cũng quy định rõ về trường hợp bên mua bảo hiểm được nhận lại giá trị hoàn lại khi chấm dứt hợp đồng một cách đơn phương.

5. Nên làm gì để không bị dừng hợp đồng trước hạn?

Để tránh việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước hạn, bạn có thể xem xét các phương thức sau:

 • Đề nghị giảm phí bảo hiểm với công ty bảo hiểm.
 • Tạm hoãn hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp khó khăn tài chính.
 • Tận dụng thời gian gia hạn đóng phí theo quy định trong Luật Kinh doanh Bảo hiểm, nếu cần thiết.

Nhớ rằng, việc rút giá trị hoàn lại có thể đưa đến nhiều hậu quả tiêu cực, và việc tư vấn với chuyên gia bảo hiểm trước khi đưa ra quyết định là quan trọng để đảm bảo bạn hiểu rõ về hậu quả của quyết định của mình.

Example Title
Bài viết mới nhất
Example Title
Đăng ký tư vấn miễn phí  Contact Group
  Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger