Dai-ichi Life Việt Nam bổ nhiệm ông Đặng Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc

Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính theo Công văn số 74351/BTC-QLBH, ngày 18/07/2023, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) chính thức thông báo bổ nhiệm ông Đặng Hồng Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty kể từ ngày 18/07/2023. Ông Hải sẽ báo cáo cho Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Dai-ichi Life Việt Nam.

Ông Đặng Hồng Hải

Ông Đặng Hồng Hải có hơn 17 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm, tái bảo hiểm nhân thọ trong nước và quốc tế. Gia nhập Dai-ichi Life Việt Nam vào năm 2017, ông Hải đã đảm trách nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng như: Phó Tổng Giám đốc Tài chính kiêm Chuyên gia Tính toán được chỉ định, Phó Tổng Giám đốc Điều hành kiêm Phó Tổng Giám đốc các Kênh phân phối. 

Là thành viên Dai-ichi Life Việt Nam, ông Hải đã có những đóng góp giá trị cho sự phát triển của Công ty, được các đồng nghiệp, đối tác quý mến và tôn trọng. Với kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn cao, tinh thần nhiệt thành trong công việc cũng như khả năng điều hành cùng tầm ảnh hưởng đến đội ngũ, ông Hải sẽ dẫn dắt Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ tốt nhất tại Việt Nam, đồng thời góp phần vào sự phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại nước ngoài của Tập đoàn Dai-ichi Life.

Nguồn: https://dai-ichi-life.com.vn

Example Title
Bài viết mới nhất
Example Title
Đăng ký tư vấn miễn phí    Contact Group
    Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger