Changhua Christian Hospital

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Số 135 Đường Nan-hsiao, Thành phố
Chương Hóa, Hạt Chương Hóa, Đài Loan

https://www2.cch.org.tw/cch_english/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger