Bệnh viện Vejthani

THÔNG TIN LIÊN LẠC

1 Ladprao 111 Klong-Chan Bangkapi,
Băng Cốc 10240

https://www.vejthani.com/th/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger