Bệnh viện Ung thư Beacon

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Jalan 215, Seksyen 51, 46050 Petaling
Jaya, Selangor Darul Ehsan

https://www.beaconhospital.com.my/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger