Bệnh viện Tư nhân The Hills

THÔNG TIN LIÊN LẠC

499 Đường Windsor, Baulkham Hills NSW 2153

https://thehillsprivatehospital.com.au/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger