Bệnh viện Tư nhân Prince of Wales

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Đường Barker, Randwick NSW 2031

https://princeofwalesprivatehospital.com.au/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger