Bệnh viện Tư nhân Melbourne

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Royal Parade, Parkville VIC 3052

https://melbourneprivatehospital.com.au/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger