Bệnh viện Tư nhân La Trobe

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Đường Corner Kingsbury Drive & Plenty, Bundoora VIC 3083

https://latrobeprivatehospital.com.au/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger