Bệnh viện Tư nhân Hunter Valley

THÔNG TIN LIÊN LẠC

20 Đường Mawson, Shortland NSW 2307

https://huntervalleyprivatehospital.com.au//

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger