Bệnh viện Tư nhân Campbelltown

THÔNG TIN LIÊN LẠC

242 Parkside Crescent, Campbelltown NSW 2560

https://www.campbelltown.com.au

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger