Bệnh viện Tư nhân Bellbird

THÔNG TIN LIÊN LẠC

198 Đường Canterbury, phía Nam Blackburn VIC 3130

http://www.bellbirdprivatehospital.com.au/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger