Bệnh viện Trung Ương Băng Cốc

THÔNG TIN LIÊN LẠC

2 Soi Soonvijai 7, Đường New Petchburi,
Băng Cốc 13310

https://www.bangkokhospital.com/en

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger