Bệnh viện Thủ đô Quốc gia

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Cnr Gilmore Crescent & Đường Bệnh viện, Garran ACT 2605

https://nationalcapitalprivatehospital.com.au/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger