Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng - Điều Trị Bệnh Nghề Nghiệp

THÔNG TIN LIÊN LẠC

313 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

(028) 3856 9147

www.bvphuchoichucnanghcm.vn

 GIỜ MỞ CỬA

 Thứ hai – Thứ sáu: 07:30 – 12:00 & 13:00 – 16:30
 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger