Bệnh viện Navi Mumbai

THÔNG TIN LIÊN LẠC

#13, đường Parsik Hill, Uran, sector 23, CBD Belapur, Navi Mumbai, Maharashtra 400614

https://www.apollohospitals.com/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger