Bệnh viện MetroHarbor Tungs’Đài Trung

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Số 699, Khu 8, Đại lộ Đài Loan, Quận Ngô Thê, Thành phố Đài Trung 43503,Đài Loan

https://www.sltung.com.tw/en-us/index.php

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger