Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nha Trang

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Lô 10, KDC Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

(84-258) 3898789
       Cấp cứu: 0889 455 115

http://www.hoanmybinhphuoc.com 

 GIỜ MỞ CỬA

 24/7
 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger