Bệnh viện Calmette

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Số 3, Monivong Bvld, Sangkat Sras
Chok, Khan Daun Penh, Phnôm Pênh

https://www.calmette.gov.kh/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger