Bệnh viện Băng Cốc Udon

THÔNG TIN LIÊN LẠC

111 Đường Thongyai, Markkaeng, Quận Muang, Tỉnh Udonthani 41000

https://www.bangkokhospitaludon.com/en/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger