Bệnh viện Băng Cốc Ratchasima (Korat)

THÔNG TIN LIÊN LẠC

1308/9 Đường Mitrapap, Nai Muang, Nakhon, Ratchasima 30000

https://www.bkh.co.th/ENG/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger