Bệnh viện Băng Cốc Phitsanulok

THÔNG TIN LIÊN LẠC

138 Đường Phra Ong Dam, Nai Muang,
Phitsanulok, 65000

https://www.bangkokhospitalphitsanulok.com/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger