Bệnh viện Băng Cốc Pakchong

THÔNG TIN LIÊN LẠC

5/1 Đường Mitraparp, A Pakchong, Nakhonratchasima 30130

 

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger