QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ

quy trình và thủ tục baooif thường bảo hiểm nhân thọ

Bồi thường bảo hiểm nhân thọ là tiền được trả cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng trong trường hợp xảy ra sự kiện mà bảo hiểm đã được mua để bảo vệ người được bảo hiểm.

Bảo hiểm nhân thọ thường được mua để bảo vệ người được bảo hiểm khỏi rủi ro mất mát tài chính do các sự kiện như tử vong, tai nạn, bệnh tật nghiêm trọng, hay khả năng làm việc bị suy giảm. Khi người được bảo hiểm mua một chính sách bảo hiểm nhân thọ, họ thường sẽ đóng một khoản phí định kỳ, và trong trường hợp xảy ra sự kiện được bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng sẽ được trả tiền bảo hiểm.

Tuy nhiên, để được bồi thường bảo hiểm nhân thọ, người được bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện của chính sách, bao gồm việc đóng đủ phí bảo hiểm, không vi phạm các điều khoản của chính sách và có chứng minh xác nhận về sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Quy trình và thủ tục bồi thường ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nhé:

Xem nhanh

Khi nào được bồi thường bảo hiểm nhân thọ

Người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng có thể được bồi thường bảo hiểm nhân thọ trong trường hợp xảy ra các sự kiện được bảo hiểm theo điều kiện và quy định của chính sách bảo hiểm nhân thọ.

Các sự kiện được bảo hiểm thường bao gồm:

Tử vong: Trong trường hợp người được bảo hiểm mất đi, người thụ hưởng có thể yêu cầu được bồi thường tiền bảo hiểm.

Tai nạn: Nếu người được bảo hiểm bị tai nạn và bị thương hoặc tàn tật vĩnh viễn, họ có thể yêu cầu được bồi thường bảo hiểm nhân thọ theo quy định của chính sách bảo hiểm.

Bệnh tật nghiêm trọng: Trong trường hợp người được bảo hiểm bị mắc các bệnh tật nghiêm trọng như ung thư, đột quỵ hoặc bệnh tim mạch nặng, họ có thể được bồi thường bảo hiểm nhân thọ.

Khả năng làm việc bị suy giảm: Trong trường hợp người được bảo hiểm mất khả năng làm việc hoặc bị suy giảm khả năng làm việc do bệnh tật hoặc tai nạn, họ có thể yêu cầu được bồi thường bảo hiểm nhân thọ theo quy định của chính sách bảo hiểm.

Các điều kiện và quy định cụ thể liên quan đến việc bồi thường bảo hiểm nhân thọ sẽ phụ thuộc vào từng chính sách và do đó người được bảo hiểm cần phải đọc kỹ các điều khoản của chính sách để biết rõ về quy định và điều kiện của việc bồi thường bảo hiểm nhân thọ.

Quy trình bồi thường

Không ít khách hàng thắc mắc về quy trình bồi thường chi trả cho người được bảo hiểm, người thụ hưởng của Daiichi được thực hiện như thế nào.

Quy trình bồi thường bảo hiểm nhân thọ có thể khác nhau đối với từng công ty bảo hiểm và loại chính sách bảo hiểm, tuy nhiên, bao gồm các bước chính như sau:

Người được nhận quyền lợi bảo hiểm có trách nhiệm lựa chọn nhận quyền lợi chi trả từ công ty Daiichi theo 1 trong 4 hình thức sau đây:

Thông báo yêu cầu bồi thường ( Gửi hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi cho Daiichi Life)

Người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng cần thông báo yêu cầu bồi thường cho công ty bảo hiểm. Thông báo có thể được gửi bằng thư tín hoặc qua email, đồng thời cần cung cấp các thông tin liên quan như hồ sơ y tế, chứng từ liên quan đến sự kiện bảo hiểm.

Xác nhận và đánh giá yêu cầu bồi thường

Công ty bảo hiểm sẽ tiến hành xác nhận và đánh giá yêu cầu bồi thường dựa trên thông tin được cung cấp. Công ty bảo hiểm có thể yêu cầu người được bảo hiểm cung cấp thêm thông tin hoặc tiến hành kiểm tra để đảm bảo tính hợp lệ của yêu cầu.

Thẩm định và thanh toán bồi thường

Sau khi xác nhận và đánh giá yêu cầu bồi thường, công ty bảo hiểm sẽ tiến hành thẩm định và thanh toán bồi thường cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng. Thời gian thẩm định và thanh toán bồi thường có thể phụ thuộc vào quy trình và thời gian xử lý của công ty bảo hiểm.

Ký kết giấy tờ liên quan đến bồi thường và nhận quyền lợi bảo hiểm

Người được nhận quyền lợi bảo hiểm có trách nhiệm lựa chọn nhận quyền lợi chi trả từ công ty Daiichi theo 1 trong 4 hình thức sau đây:

Tiếp nhận quyền lợi bảo hiểm tại trụ sở công ty

Nhận tiền chi trả quyền lợi bằng CMND/CCCD tại ngân hàng.

Nhận tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm thông qua tài khoản ngân hàng.

Nhận tiền thông qua tư vấn viên bảo hiểm.

Ngoài ra, trong quá trình bồi thường bảo hiểm nhân thọ, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng cần giữ các bản sao của hồ sơ và các chứng từ liên quan đến yêu cầu bồi thường cho việc tra cứu và sử dụng trong tương lai.

Người nhận quyền lợi bảo hiểm có trách nhiệm lập hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm và gửi hồ sơ đến công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi, thời gian tối đa là 01 năm kể từ khi sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Các trường hợp công ty từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm

Bên cạnh các trường hợp được bồi thường bảo hiểm nhân thọ, một số trường hợp người thụ hưởng bị từ chối bồi thường. Vậy những trường hợp bị từ chối đó là gì? Cùng Baohiemdai-ichi.com.vn tìm hiểu ngay sau đây.

Căn cứ theo luật kinh doanh bảo hiểm năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1/1/2023, quy định rõ những trường hợp cụ thể mà doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, cụ thể:

  • Nguyên nhân của người được bảo hiểm chết là do tự tử trong thời hạn 02 năm tính từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm được khôi phục hiệu lực.
  • Nguyên nhân của người được bảo hiểm chết là lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng, trừ trường hợp được quy định tại (2).
  • Nguyên nhân người được bảo hiểm bị thương tật xuất phát từ lỗi cố ý của bản thân người được bảo hiểm hoặc bên mua bảo hiểm hay người thụ hưởng, trừ trường hợp được quy định tại (2).
  • Nguyên nhân người được bảo hiểm chết là do bị thi hành án tử hình.
  • Một số trường hợp thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do hai bên đồng ý ký kết.

(2) Trong trường hợp có nhiều người được thụ hưởng, và một trong số những người thụ hưởng gây ra cái chết hoặc thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm. Công ty bảo hiểm, chính nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có trách nhiệm chi trả bồi thường, tiền bảo hiểm nhân thọ cho những người thụ hưởng khác theo thỏa thuận được nêu rõ trong bản hợp đồng hai bên đã ký kết.

Trên đây là quy trình và thủ tục thanh toán quyền lợi bảo hiểm mà công ty Daiichi Life gợi ý cho khách hàng tham khảo  khi có sự cố rủi ro không may xảy ra. Hãy tin tưởng và đồng hành cùng DAIICHI LIFE !

Example Title
Bài viết mới nhất
Example Title
Đăng ký tư vấn miễn phí    Contact Group
    Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger