Kê hoạch hưu trí

Bạn đã có bao giờ nghĩ đến cuộc sống của mình sẽ như thế nào khi về hưu? Suốt cuộc đời làm việc để trang trải cuộc sống và không có những ngày tháng nghỉ ngơi khi về già là điều hẳn bạn không bao giờ mong muốn.
Để những ngày tháng về hưu của bạn trở thành những ngày nghỉ ngơi thật sự với cuộc sống vui khỏe, hạnh phúc và không còn phải lo lắng về tài chính, một kế hoạch hưu trí là điều bạn cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ.
Hãy cùng Dai-ichi Life Việt Nam hoạch định kế hoạch hưu trí của bạn với sản phẩm sau đây:
Card Layout
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger