Quản lý Thủ tục và Bảo lãnh
Giới thiệu

Để việc xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm (QLBH) được nhanh chóng, Quý Khách vui lòng lưu ý một số nội dung sau đây khi nộp yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm:

 • Xem quy định về Quyền lợi bảo hiểm và giải quyết Quyền lợi bảo hiểm tại Quy tắc và Điều khoản Hợp đồng bảo hiểm (trong bộ Hợp đồng bảo hiểm bảng giấy đang lưu giữ hoặc xem trực tuyến bộ Hợp đồng trên Dai-ichi Connect này tại mục: Hợp đồng\Thư viện tài liệu).
 • Kiểm tra chi tiết thông tin Hợp đồng bảo hiểm trên Dai-ichi Connect và đọc Hướng dẫn thủ tục yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại mục tiện ích này.
 • Những nội dung tại mục này nhằm cung cấp các hướng dẫn tiêu chuẩn để Quý Khách tham khảo khi lập yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm. Một số trường hợp cụ thể có thể có thêm một số thủ tục đặc thù khác và/hoặc giấy tờ bản gốc, khi đó, Dai-ichi Life Việt Nam (DLVN) sẽ có hướng dẫn cụ thể đến từng Khách hàng.

  Thủ tục Yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm
  1. Thủ tục chung

  Yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm (QLBH) bao gồm các chứng từ cần thiết sau đây:

  • Yêu cầu trực tuyến trên Dai-ichi Connect hoặc (CL01-082023)
  • Văn bản đồng ý cho DLVN thu thập thông tin tại Cơ sở y tế nơi Người được bảo hiểm khám/điều trị (theo mẫu CL03). Một số Cơ sở y tế yêu cầu có văn bản của Khách hàng đồng ý cho DLVN thu thập thông tin, chứng từ khám/điều trị của bệnh nhân để phục vụ cho việc xem xét yêu cầu giải quyết QLBH. Để việc xử lý hồ sơ được nhanh chóng, Khách hàng cần hoàn tất văn bản này khi DLVN có thông báo hoặc chủ động hoàn tất khi nộp Yêu cầu giải quyết QLBH.
  • Chứng từ liên quan đến sự kiện bảo hiểm (theo chi tiết tại từng Quyền lợi bảo hiểm yêu cầu)
  • Chứng từ về quyền hưởng Quyền lợi bảo hiểm và người nhận tiền.
  Quyền lợi bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe
  (điều trị Nội trú/ Ngoại trú/ Chăm sóc răng)
  Chứng Từ Y Tế:
 • Giấy ra viện (nếu điều trị nội trú)
 • Hồ sơ điều trị trong ngày (nếu điều trị trong ngày)
 • Sổ khám bệnh, toa thuốc (nếu điều trị ngoại trú)
 • Phiếu điều trị nha khoa (nếu có điều trị nha khoa)
 • Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có phẫu thuật)
 • Giấy chuyển viện (nếu có chuyển viện)
 • Tường trình tai nạn (theo mẫu CL04-082023, nếu sự kiện liên quan đến tai nạn)
 • Trích sao bệnh án, Báo cáo y tế, Kết quả xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh (nộp cùng yêu cầu, nếu có, hoặc theo thông báo của DLVN tùy trường hợp)
 • Chứng Từ Chi Phí:
 • Hóa đơn Giá trị gia tăng
 • Bảng kê chi tiết chi phí khám chữa bệnh
 • Nếu nộp Hóa đơn điện tử đã có thông tin tra cứu, tùy trường hợp, Khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp bản gốc của Giấy ra viện/Toa thuốc/Hồ sơ điều trị.

  Quyền lợi bảo hiểm Hỗ trợ viện phí
 • Giấy ra viện (nếu điều trị nội trú)
 • Hồ sơ điều trị trong ngày (nếu điều trị trong ngày)
 • Sổ khám bệnh, toa thuốc (nếu có)
 • Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có phẫu thuật)
 • Giấy chuyển viện (nếu có chuyển viện)
 • Tường trình tai nạn (theo mẫu CL04-082023, nếu sự kiện liên quan đến tai nạn)
 • Trích sao bệnh án, Báo cáo y tế, Kết quả xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh (nộp cùng yêu cầu, nếu có, hoặc theo thông báo của DLVN tùy trường hợp)
 • Bảng kê chi tiết chi phí khám chữa bệnh (nếu có điều trị phẫu thuật hoặc chăm sóc đặc biệt)
 • Quyền lợi bảo hiểm Tai nạn
  Chứng Từ Y Tế:
 • Giấy ra viện (nếu điều trị nội trú)
 • Toa thuốc (nếu điều trị ngoại trú/ cấp cứu)
 • Tóm tắt bệnh án
 • Giấy chứng nhận thương tích
 • Hình ảnh và kết quả chụp XQuang, CT scan, MRI, Siêu âm,…
 • Tường trình tai nạn (theo mẫu CL04-082023)
 • Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo/ Ung thư
 • Giấy ra viện và Tóm tắt bệnh án (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực)
 • Giấy chứng nhận phẫu thuật (nếu có phẫu thuật)
 • Phiếu và kết quả chụp Xquang, CT scan, MRI, Siêu âm…
 • Kết quả Giải phẫu mô bệnh học/ Kết quả sinh thiết (bản sao có chứng thực)
 • Các thông tin/ chứng từ thể hiện tình trạng bệnh thỏa điều kiện của từng Chẩn đoán bệnh cụ thể được quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bảo hiểm.
 • Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (do Bệnh hoặc Tai nạn)
 • Chứng từ y tế (nếu có điều trị/ nằm viện)
 • + Giấy tờ liên quan đến việc khám và điều trị bệnh/tai nạn

  + Phiếu và kết quả chụp Xquang, CT scan, MRI, Siêu âm,…

  + Giấy ra viện và Tóm tắt bệnh án

 • Tường trình tai nạn (theo mẫu CL04-082023, nếu sự kiện liên quan đến tai nạn)
 • Kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương (bản gốc, khi có yêu cầu)
 • Quyền lợi Tử vong

  * Trích lục khai tử có thể hiện số CMND/CCCD của người tử vong (bản sao có chứng thực)

  * Chứng từ y tế (nếu có điều trị/nằm viện):

 • Giấy ra viện
 • Toa thuốc và Tóm tắt bệnh án
 • Phiếu và kết quả chụp Xquang, CT scan, MRI, Siêu âm…
 • * Kết quả Giải phẫu mô bệnh học/Kết quả sinh thiết (bản sao có chứng thực, nếu Quyền lợi Tử vong do bệnh ung thư)

  * Hồ sơ tai nạn do Cơ quan Cảnh sát điều tra lập:

 • Biên bản khám nghiệm hiện trường
 • Biên bản khám nghiệm tử thi
 • Sơ đồ hiện trường vụ tai nạn
 • Kết luận điều tra vụ tai nạn/Biên bản giải quyết vụ tai nạn (bản sao có chứng thực, nếu Quyền lợi Tử vong do tai nạn)
 • 2. Chứng từ về quyền hưởng Quyền lợi bảo hiểm và Người nhận tiền

  * Quy tắc và Điều khoản Hợp đồng có quy định cụ thể người được hưởng Quyền lợi Bảo hiểm và thứ tự ưu tiên xem xét đối với từng Quyền lợi Bảo hiểm cụ thể. DLVN sẽ thực hiện thanh toán theo quy định này hoặc theo yêu cầu của Bên mua bảo hiểm (BMBH) phù hợp với quy định.

  * Đối với Quyền lợi Bảo hiểm tử vong của Người được Bảo hiểm, nếu Hợp đồng không có chỉ định Người thụ hưởng và BMBH đã tử vong, Quyền lợi Bảo hiểm sẽ được chi trả cho người thừa kế của BMBH theo quy định. Vì vậy, Khách hàng cần hoàn tất thủ tục thừa kế theo quy định pháp luật.

  * Người nhận tiền và thông tin thanh toán:

 • Nếu người nhận tiền là Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng: Cần cung cấp CMND/CCCD (bản sao) nếu đã được cấp đổi với thông tin khác với thông tin trên CMND/CCCD đã cung cấp cho DLVN trước đó.
 • Nếu người nhận tiền không phải là người có quyền hưởng quyền lợi bảo hiểm: CMND/CCCD (bản sao) của người nhận tiền và Giấy ủy quyền theo quy định pháp luật (bản gốc).
 • Khách hàng cần ghi rõ thông tin thanh toán trong Yêu cầu giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm hoặc các bổ sung, nếu có, nhằm đảm bảo tiền được thanh toán một cách nhanh chóng ngay khi có quyết định chi trả Quyền lợi Bảo hiểm.
 • 3.Những lưu ý khi nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm
 • Ngoài các chứng từ như đã nêu, DLVN có thể yêu cầu bổ sung thêm thông tin, chứng từ khác để đảm bảo yêu cầu của Khách hàng được xem xét một cách đầy đủ, chính xác và phù hợp với các quy định của Quy tắc và Điều khoản Hợp đồng, các quy định của pháp luật.
 • Với các giấy tờ bản sao, trong một số trường hợp, DLVN có thể sẽ yêu cầu Khách hàng cung cấp bản gốc để đối chiếu.
 • Quy tắc và Điều khoản Hợp đồng có quy định thời hạn nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm kể từ ngày xảy ra Sự kiện bảo hiểm (tai nạn/ bệnh tật/ tử vong), tuy nhiên, Khách hàng nên gửi yêu cầu đến DLVN càng sớm càng tốt để yêu cầu được xem xét nhanh chóng, đảm bảo quyền lợi của Khách hàng.
 • Tiến trình xử lý yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm
  1. Lập yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

  * Khách hàng cần lập yêu cầu giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm và đính kèm các giấy tờ nêu tại mục Thủ tục Yêu cầu giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm tương ứng với loại Quyền lợi Bảo hiểm yêu cầu để gửi cho DLVN, bằng cách:

  • Lập yêu cầu giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm trực tuyến và đính kèm hình ảnh chứng từ trên Dai-ichi Connect, hoặc;
  • Lập Phiếu yêu cầu giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm theo mẫu (CL01-082023) và nộp kèm chứng từ tại các Văn phòng Tổng Đại lý DLVN trên toàn quốc, hoặc gửi bưu điện bằng hình thức đảm bảo về Phòng Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm, địa chỉ: Tòa nhà Dai-ichi Life Việt Nam, 149 - 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
  2. Theo dõi hồ sơ và bổ sung thông tin

  * Ngay sau khi tiếp nhận Yêu cầu giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm từ Khách hàng, DLVN sẽ xử lý hồ sơ. Khách hàng nên thường xuyên theo dõi thông tin, tình trạng xử lý hồ sơ qua:

  • Dai-ichi Connect;
  • Tin nhắn Zalo;
  • Thư điện tử (đối với yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe/ Hỗ trợ viện phí); thư báo qua bưu điện đối với các quyền lợi khác.

  * Đồng thời, Khách hàng có thể nộp bổ sung thông tin chứng từ trực tiếp trên Dai-ichi Connect/ Zalo, ngoại trừ một số trường hợp DLVN có yêu cầu nộp bản gốc chứng từ, khi đó, Khách hàng sẽ nộp bản gốc chứng từ tại các Văn phòng Tổng Đại lý DLVN trên toàn quốc, hoặc gửi bưu điện bằng hình thức đảm bảo về Phòng Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm, địa chỉ: Tòa nhà Dai-ichi Life Việt Nam, 149 - 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

  3. Quyết định giải quyết Quyền lợi bảo hiểm và thanh toán

  * Từ khi nhận được thông tin, chứng từ đầy đủ và hợp lệ từ Khách hàng (kể cả các chứng từ được yêu cầu bổ sung sau khi nộp Phiếu yêu cầu), DLVN sẽ xử lý và thông báo kết quả đến Khách hàng theo quy định của Quy tắc và Điều khoản Hợp đồng.

  * Thông báo kết quả giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm cũng sẽ được gửi đến Khách hàng qua các kênh:

  • Dai-ichi Connect;
  • Tin nhắn Zalo;
  • Thư điện tử (đối với yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe/ Hỗ trợ viện phí); thư báo qua bưu điện đối với các quyền lợi khác.

  * Đồng thời với việc thông báo kết quả giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm, số tiền Quyền lợi Bảo hiểm chi trả sẽ được thanh toán cho Khách hàng nếu thông tin nhận tiền đã được cung cấp đầy đủ và hợp lệ.

  Dịch vụ bảo lãnh viện phí

  * Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Khách hàng về giải quyết quyền lợi bảo hiểm khi khám/điều trị tại Cơ sở y tế, DLVN có hợp tác với các Cơ sở y tế về dịch vụ Bảo lãnh viện phí Nội trú, Ngoại trú và Chăm sóc răng của sản phẩm Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe và Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu.

  * Khi Khách hàng (Người được bảo hiểm) đến khám/điều trị tại Cơ sở y tế trong hệ thống các Cơ sở y tế hợp tác dịch vụ bảo lãnh viện phí với DLVN, Cơ sở y tế sẽ hướng dẫn Khách hàng làm thủ tục bảo lãnh viện phí với DLVN. Nếu yêu cầu bảo lãnh viện phí được chấp nhận, DLVN sẽ thanh toán số tiền bảo lãnh viện phí trực tiếp cho Cơ sở y tế. Trường hợp yêu cầu bảo lãnh viện phí không được chấp nhận, Khách hàng sẽ thanh toán chi phí khám/điều trị cho Cơ sở y tế và sau đó nộp yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm cho DLVN.

  * Không xem xét bảo lãnh viện phí trong trường hợp sau:

 • Hợp đồng bảo hiểm trong thời gian xem xét lại 21 ngày, chưa được đóng phí bảo hiểm đến hạn hoặc đã mất hiệu lực.
 • Bệnh tật/Thương tật thuộc điều kiện loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hoặc trong thời gian loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.
 • Người được bảo hiểm có tình trạng Bệnh tật/Thương tật tồn tại trước hoặc khám/điều trị Bệnh lý mạn tính.
 • Cơ sở y tế bảo lãnh viện phí
 • Hệ thống Cơ sở y tế bảo lãnh viện phí tại đây
 • Hoặc liên hệ số (028) 3823 0108/ 3810 0888 để được hướng dẫn chọn Cơ sở y tế phù hợp.
 • Thủ tục, quy trình bảo lãnh viện phí
  1. ❶ Xuất trình giấy tờ tại Cơ sở y tế.
  2. ❷ Xác nhận (ký tên) vào Yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm (bảo lãnh viện phí).
  3. ❸ Cơ sở y tế sẽ liên hệ DLVN về yêu cầu bảo lãnh và thông báo kết quả bảo lãnh viện phí đến Khách hàng.
  4. ❹ Khi ra viện: kiểm tra, xác nhận, hoàn tất hồ sơ và thủ tục ra viện theo quy định của Cơ sở y tế.

  Lưu ý:

 • Tùy quy định riêng của Cơ sở y tế, Quý Khách vui lòng đóng tạm ứng viện phí khi thực hiện thủ tục vào viện.
 • Thủ tục, quy trình bảo lãnh viện phí này không áp dụng cho bảo lãnh viện phí ở nước ngoài. Khi có yêu cầu bảo lãnh viện phí ở nước ngoài, Quý Khách vui lòng liên hệ DLVN, điện thoại số (028) 3823 0108/ 3810 0888 để được hướng dẫn cụ thể.
 • Contact Group
  Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger