Yêu cầu bồi thường bảo hiểm – Ý nghĩa, thủ tục & làm thế nào để tránh bị từ chối?

Yêu cầu bồi thường bảo hiểm là khoảnh khắc của sự thật đối với người được bảo hiểm. Yêu cầu bồi thường có thể được yêu cầu trong hợp đồng bảo hiểm khi người được bảo hiểm gặp phải một sự kiện mà chính sách bảo hiểm. Quá trình xử lý yêu cầu bồi thường hoặc giải quyết yêu cầu bồi thường sẽ bắt đầu bằng việc người được bảo hiểm hoặc người được chỉ định của họ nộp đơn yêu cầu bồi thường cho công ty bảo hiểm.

Mọi yêu cầu bồi thường bảo hiểm đều được hướng dẫn và giới hạn bởi các điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm cho trường hợp dự phòng. Quy trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhân thọ và quy trình yêu cầu bảo hiểm y tế khác nhau rất nhiều.

Trong trường hợp yêu cầu bồi thường bảo hiểm y tế có thể không dùng tiền mặt, yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhân thọ phải tuân theo một quy trình lâu dài và xác minh kỹ lưỡng.

Xem nhanh >>

Quan Trọng của Bảo Hiểm Bảo hiểm nhân thọ

Yêu cầu Bảo Hiểm là gì?

Yêu cầu bồi thường bảo hiểm là một yêu cầu chính thức gửi tới công ty bảo hiểm bằng văn bản về số tiền được bảo đảm khi xảy ra một sự kiện như được quy định trong hợp đồng bảo hiểm. Yêu cầu bồi thường bảo hiểm là khoản bồi thường cho những tổn thất được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm của bạn. Với tư cách là người được bảo hiểm hoặc người được chỉ định, bạn có quyền yêu cầu bồi thường vì phí bảo hiểm đã trả cho công ty bảo hiểm phù hợp với các điều khoản và điều kiện của tài liệu hợp đồng.

Bảo hiểm là một thỏa thuận tài chính trong đó bạn phải trả một khoản phí bảo hiểm cố định và đổi lại, công ty bảo hiểm sẽ cung cấp bảo hiểm tài chính cho những tổn thất phát sinh. Trong trường hợp bảo hiểm nhân thọ, việc mất thu nhập do qua đời không đúng lúc được coi là tổn thất đối với gia đình đau buồn và được bồi thường trong phạm vi số tiền bảo hiểm. Mục tiêu của “quy trình yêu cầu bồi thường” là thông báo cho công ty bảo hiểm rằng sự kiện được cung cấp bảo hiểm đã xảy ra và số tiền được đảm bảo sẽ được giải ngân.

Yêu cầu bồi thường bảo hiểm hoạt động như thế nào?

Yêu cầu bồi thường bảo hiểm giúp bạn tận dụng được sự hỗ trợ của công ty bảo hiểm đối với hợp đồng bảo hiểm mà bạn đã mua. Ví dụ: nếu bạn đã mua hợp đồng bảo hiểm y tế, bạn có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường với công ty bảo hiểm đối với hợp đồng đó để:

 1. Hoàn trả chi phí nằm viện
 2. Cung cấp dịch vụ không dùng tiền mặt tại bệnh viện nơi bạn nhập viện

Tương tự, các yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhân thọ có thể giúp gia đình bạn tận dụng được sự hỗ trợ tài chính mà bạn đã lên kế hoạch với hợp đồng bảo hiểm. Họ có thể chỉ cần nộp đơn yêu cầu bồi thường với công ty bảo hiểm với tất cả các tài liệu liên quan và nhận được quyền lợi hợp đồng.

Quy trình yêu cầu bồi thường bảo hiểm là gì?

Yêu cầu bồi thường bảo hiểm trong các chính sách đều tuân theo quy trình tương tự, ngoại trừ một số bước trong đó quá trình xử lý yêu cầu bồi thường có thể nhanh hơn. Thủ tục thông thường bao gồm những điều sau đây:

 1. Báo cáo sự việc đáng tiếc cho người bảo hiểm. Sự kiện này phải là sự kiện được đề cập trong chính sách. Ví dụ, cái chết không thể được báo cáo cho công ty bảo hiểm y tế.
 2. Nhận và nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường cùng đầy đủ các tài liệu liên quan.
 3. Gửi các tài liệu hỗ trợ để củng cố yêu cầu của bạn.
 4. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ xem xét hồ sơ và xử lý yêu cầu bồi thường – Phê duyệt, từ chối hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ.
 5. Nếu yêu cầu bồi thường được chấp thuận, công ty bảo hiểm sẽ thanh toán các quyền lợi được cung cấp trong hợp đồng.
 6. Việc giải quyết yêu cầu bồi thường có thể bao gồm khoản thanh toán một lần hoặc thu nhập thường xuyên hoặc kết hợp cả hai do chủ hợp đồng lựa chọn trong hợp đồng.
Xử lý bồi thường

Thời gian xử lý yêu cầu bồi thường của mỗi công ty bảo hiểm có thể khác nhau. Các yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhân thọ có thể mất từ một ngày làm việc đến 30 ngày để xử lý. Mặt khác, các chính sách về xe máy và sức khỏe có thể xử lý yêu cầu bồi thường theo thời gian thực, tức là với việc tạo hóa đơn. Xử lý khiếu nại theo thời gian thực được gọi phổ biến hơn là giải quyết khiếu nại không dùng tiền mặt.

Người được bảo hiểm hoặc người được chỉ định không cần phải nộp đơn yêu cầu bồi thường hoặc bản sao hóa đơn cho công ty bảo hiểm. Ngoài ra, bạn chỉ chi tiêu một phần hóa đơn và công ty bảo hiểm sẽ thanh toán phần đó trực tiếp cho nhà cung cấp hoặc bệnh viện.

Trong trường hợp bảo hiểm nhân thọ, người được đề cử phải đăng ký bằng cách nộp đơn yêu cầu bồi thường tử vong cùng với bằng chứng nhận dạng và địa chỉ tại chi nhánh gần nhất. Sau khi yêu cầu bồi thường được đăng ký, công ty bảo hiểm sẽ yêu cầu bản kê khai của bác sĩ cùng với giấy chứng nhận từ tất cả các bệnh viện nơi người được bảo hiểm đã điều trị căn bệnh cuối cùng gây ra cái chết của họ. Giấy chứng nhận từ người sử dụng lao động của người được bảo hiểm cũng có thể được yêu cầu.

Các tài liệu sau đây cùng với mẫu đơn yêu cầu bồi thường của bạn là bắt buộc để nộp đơn yêu cầu bồi thường tử vong:

 1. Giấy chứng tử
 2. Bản gốc/bản sao công chứng giấy chứng tử do chính quyền thành phố địa phương cấp
 3. Đơn xin giải quyết quyền lợi tử vong
 4. Giấy tờ tùy thân có ảnh của người được đề cử như bản sao Hộ chiếu, thẻ căn cước.. v.v.

Bạn có thể phải nộp thêm tài liệu liên quan đến nguyên nhân cái chết. Đối với các hợp đồng bảo hiểm sức khỏe hoặc Mediclaim, phải nộp bằng chứng nhận dạng và địa chỉ của người được bảo hiểm cùng với bản sao báo cáo điều tra, bản tóm tắt xuất viện, mẫu yêu cầu bồi thường và giấy chứng nhận của bệnh viện.

Làm thế nào để kiểm tra kinh nghiệm yêu cầu bồi thường của công ty bảo hiểm nhân thọ?

Các công ty thân thiện với khách hàng có ý định giải quyết các khiếu nại thực sự sẽ có các quy trình đơn giản, minh bạch để giải quyết các thắc mắc và khiếu nại trong thời gian xử lý hợp lý.

Một phương pháp số để đánh giá trải nghiệm khiếu nại là xem xét tỷ lệ giải quyết khiếu nại.

Làm thế nào để tránh bị từ chối yêu cầu bảo hiểm nhân thọ?

Bảo hiểm nhân thọ

Dưới đây là một số gợi ý cần ghi nhớ để tránh bị từ chối xác nhận quyền sở hữu:

 1. Đừng đăng ký vội vàng: Nhớ đọc tất cả các điều khoản và điều kiện, đặc biệt liên quan đến việc loại trừ các nguyên nhân tử vong khác nhau. Quá nhiều điều khoản cứng nhắc có thể ngăn cản gia đình bạn đưa ra yêu cầu bồi thường.
 2. Đừng che giấu thông tin: Cung cấp thông tin chi tiết chính xác và tiết lộ tất cả thông tin một cách trung thực và chân thành nhất khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.
 3. Trả phí bảo hiểm đúng hạn: Bỏ lỡ các khoản thanh toán có thể khiến chính sách không còn hiệu lực. Điều này có thể gây mất các quyền lợi và lãng phí phí bảo hiểm đã thanh toán.
 4. Chi tiết về người được đề cử: Thông tin chi tiết về người được đề cử phải khớp với bằng chứng nhận dạng hợp lệ và cập nhật thông tin khi có thay đổi.
 5. Điền biểu mẫu: Không nên cho phép người khác điền vào biểu mẫu thay mặt bạn để tránh mất dữ liệu và sai sót trong quá trình truyền tải.
 6. Nói “Có” với tất cả các xét nghiệm y tế: Tận dụng cơ hội để đánh giá sức khỏe của bạn thông qua các xét nghiệm do công ty bảo hiểm tiềm năng quy định.

Yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhân thọ và yêu cầu bảo hiểm khác

Trong bảo hiểm nhân thọ, các yêu cầu bồi thường có thể có hai loại:

 1. Khi hợp đồng đến hạn, công ty bảo hiểm sẽ thông báo cho chủ hợp đồng thông qua thư thông báo và/hoặc email ít nhất vài tháng trước ngày đáo hạn. Chủ hợp đồng sau đó phải điền vào một số biểu mẫu bao gồm biểu mẫu chuyển khoản để số tiền đáo hạn được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng được chỉ định.
 2. Trong trường hợp có yêu cầu bồi thường phát sinh từ cái chết của người được bảo hiểm, người được đề cử sẽ phải gửi đơn yêu cầu bồi thường cùng với các tài liệu cần thiết.
Example Title
Bài viết mới nhất
Example Title
Đăng ký tư vấn miễn phí  Contact Group
  Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger