Your Page Title

Dai-ichi TRA CỨU BỆNH VIỆN BẢO LÃNH

  • Reset

Bệnh viện Đa khoa Việt Đức

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Đường Phù Đổng, xã Phượng Lâu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

(84-210) 3666 678
       Hotline: 0867005888

https://ykhoavietduc.com

 GIỜ MỞ CỬA

 Thứ hai – Thứ sáu: 07:00 – 11:30 & 13:00 – 16:30
 Thứ bảy: 07:00 – 11:30
 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú – Ngoại trú – Chăm sóc răng

Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Phú Thọ

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

(84-210) 655 9999

benhviendakhoatinhphutho.vn

 GIỜ MỞ CỬA

 Thứ hai – Thứ sáu:
 Mùa hè (16/04 – 15/10): 07:00 – 11:30 & 13:30 – 17:00
 Mùa đông (16/10 – 15/04): 07:30 – 12:00 & 13:00 – 16:30
 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú 

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Phú Thọ

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

(84-210) 625 4179

benhviendakhoatinhphutho.vn

 GIỜ MỞ CỬA

 Thứ hai – Thứ sáu:
 Mùa hè (16/04 – 15/10): 07:00 – 11:30 & 13:30 – 17:00
 Mùa đông (16/10 – 15/04): 07:30 – 12:00 & 13:00 – 16:30
 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú – Ngoại trú – Chăm sóc răng
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger