CHI TRẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHẾ QUẢN HƠN 6 TRIỆU ĐỒNG

CHI TRẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHẾ QUẢN

Chia sẻ một câu chuyện của khách hàng tham gia bảo hiểm vào đầu năm 2023.Anh Minh chủ hợp đồng BHNT tiết kiệm 16tr/ năm tham gia để bảo vệ sức khỏe người trụ cột, bên cạnh đó tiết kiệm một khoản tiền sau 15 năm tham gia hợp đồng.  Sau khi tham gia hợp đồng […]

Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger