Phải làm gì khi tư vấn nghĩ việc.

phải làm gi khi tư vấn bảo hiểm nghĩ việc

Khi khách hàng tham gia kí kết hợp đông bảo hiểm là khách hàng kí kết hợp đồng với công ty bảo hiểm chứ không phải tư vấn viên. Tuy nhiên, việc tham gia bảo hiểm là một kế hoạch tài chính trung và dài hạn nên cần hỗ trợ về chuyên môn từ tư […]

Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger