Dai-ichi Life Việt Nam triển khai Chương trình khuyến mại “Chọn Đầu Tư, Hái Lộc Phát” thuộc dự án “Bảo Hiểm Vui”

Lộc phát

Dự án “Bảo Hiểm Vui” được Dai-ichi Life Việt Nam chính thức ra mắt vào ngày 12/02/2023 nhằm tạo ra những hoạt động thu hút và kết nối khách hàng, đồng thời cung cấp thông tin về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Công ty một cách dễ hiểu và thân thiện nhất ra […]

Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger