CHI TRẢ QUYỀN LỢI TƯ VONG DO TAI NẠN HƠN 1 TỶ ĐỒNG

CHI TRẢ QUYỀN LỢI TỬ VONG DO TAI NẠN

Trong cuộc sống hiện nay, rủi ro là vấn đề  chúng ta sẽ không bao giờ lường trước được, Việc sở hữu cho mình một chương trình bảo hiểm để bảo vệ tài chính và đề phòng rủi ro xảy ra là hết sức cần thiết. Khách hàng của Daiichi Life không may gặp tai […]

CHI TRẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM DẠ DÀY HƠN 2 TRIỆU ĐỒNG

CHI TRẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM DẠ DÀY

Trong cuộc sống, sức khỏe là một trong những giá trị quý giá nhất mà con người có thể có. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta không thể tránh khỏi những bệnh tật và cần phải được điều trị tại bệnh viện. Việc chi trả tiền viện phí có thể gây áp lực tài chính […]

Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger