Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Nha Trang (Da Khoa Sai Gon – Nha Trang)

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn – Nha Trang THÔNG TIN LIÊN LẠC Lô 10, KDC Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (84-258) 3898789       Cấp cứu: 0889 455 115 http://www.hoanmybinhphuoc.com   GIỜ MỞ CỬA  24/7 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú

Bệnh viện 22-12 (VK Hospital)

Bệnh viện 22-12 (VK Hospital) THÔNG TIN LIÊN LẠC Số 34/4 Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (84-258) 352 8855 – (84-258) 352 8866 www.vkhospital.com.vn   GIỜ MỞ CỬA  Thứ hai – Thứ bảy: 07:00 – 11:30 & 13:30 – 17:00 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang – Vinmec Nha Trang

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang THÔNG TIN LIÊN LẠC Số 42 Trần Phú, Tổ dân phố 1 Tây Sơn, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang,tỉnh Khánh Hòa (84-258) 390 0168 www.vinmec.com  GIỜ MỞ CỬA * Nội trú: 24/7* Ngoại trú: Thứ hai – Thứ sáu: 07:30 – 16:30 Thứ bảy: 07:30 – 11:30 Dịch […]

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang – Da Khoa Tam Tri Nha Trang

Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang THÔNG TIN LIÊN LẠC Số 57 – 59 Cao Thắng, phường Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (84-258) 388 2312 http://www.tmmchealthcare.com   GIỜ MỞ CỬA  Thứ hai – Thứ bảy: 07:00 – 11:00 & 13:00 – 16:00 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú

Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger