Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng – Da Khoa Hoang Viet Thang Hospital

Bệnh viện Đa khoa Hoàng Viết Thắng THÔNG TIN LIÊN LẠC Số 187 Điện Biên Phủ, phường Trường An, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (84-234) 393 1155 https://hvthospital.com.vn  GIỜ MỞ CỬA  Thứ hai – Thứ sáu: 07:00 – 12:00 & 13:30 – 16:30 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú

Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và Quốc tế thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Huế

Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và Quốc tế thuộc Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Huế THÔNG TIN LIÊN LẠC Số 03 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (84-234) 389 0888 www.bvtwhue.com.vn  GIỜ MỞ CỬA  Thứ hai – Thứ sáu: 07:00 – 11:30 & 13:30 – 17:00 Dịch vụ […]

Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger