Phải làm gì khi tư vấn nghĩ việc.

Khi khách hàng tham gia kí kết hợp đông bảo hiểm là khách hàng kí kết hợp đồng với công ty bảo hiểm chứ không phải tư vấn viên. Tuy nhiên, việc tham gia bảo hiểm là một kế hoạch tài chính trung và dài hạn nên cần hỗ trợ về chuyên môn từ tư vấn trong suốt thời gian tham gia hợp đồng.

Vậy nếu tư vấn Dai-ichi Life nghĩ việc, quyền lợi của khách hàng sẽ đảm bảo như thế nào? và khách hàng cần làm gì để đảm bảo quyền lợi. Chúng ta cần tìm hiểu qua bài viết dưới đây:

Xem nhanh >>

HỢP ĐỒNG SẼ ĐƯỢC BÀN GIAO CHO TƯ VẤN TÀI CHÍNH MỚI

Công ty bảo hiểm sẽ đảm bảo rằng tất cả thông tin liên quan đến khách hàng sẽ được chuyển giao cho nhân viên khác hoặc người tư vấn bảo hiểm mới, để đảm bảo rằng khách hàng có đầy đủ thông tin và tiếp tục được tư vấn và hỗ trợ.

Đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan đến chuyển giao thông tin: Công ty bảo hiểm sẽ tuân thủ tất cả các quy định và quy trình liên quan đến chuyển giao thông tin của khách hàng để đảm bảo rằng không có thông tin nào bị rò rỉ hoặc sử dụng sai mục đích.

Cung cấp thông tin cho khách hàng: Công ty bảo hiểm sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin liên quan đến việc chuyển giao thông tin và các tùy chọn khác để đảm bảo rằng khách hàng được biết và hiểu rõ quy trình.

Đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng: Công ty bảo hiểm sẽ đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng và không tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến khách hàng cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của khách hàng.

Đảm bảo rằng khách hàng vẫn được phục vụ tốt nhất có thể: Công ty bảo hiểm sẽ đảm bảo rằng khách hàng vẫn được phục vụ tốt nhất có thể bằng cách chuyển giao thông tin cho nhân viên khác hoặc người tư vấn mới và đảm bảo rằng các yêu cầu và nhu cầu của khách hàng vẫn được đáp ứng đầy đủ.

LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA DAI-ICHI LIFE

Khách hàng có thể chủ động liên hệ Công Ty yêu cầu bổ nhiệm tư vấn mới gần khu vực đang sinh sống. Yêu cầu cung cấp thông tin tư vấn đó để khách hàng được phục vụ tốt hơn và đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Bên cạnh đó, Khách hàng có thể đến trực tiếp các văn phòng đại diện gần khu vực mình đang sinh sống để yêu cầu cũng như giải  quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng.

TẢI ỨNG DỤNG DAI-ICHI CONNECT

Dai-ichi Connect là ứng dụng không thể thiếu trong điện thoại của khách hàng. Ứng dụng này khách hàng có thể theo dõi nộp phí bảo hiểm định kỳ, theo dõi giá trị tài khoản hợp đồng, thông tin các sản phẩm bảo hiểm,…

Bản chất tư vấn bảo hiểm giữ vai trò trung gian giữa khách hàng với công Ty bảo hiểm.Trong mọi trường hợp xảy ra người đứng ra giải quyết quyền lợi cho khách hàng là Công Ty bảo hiểm nhân thọ

Vậy nên khi tư vấn bảo hiểm nghĩ việc quyền lợi khách hàng vẫn không thay đổi.

Example Title
Bài viết mới nhất
Example Title
Đăng ký tư vấn miễn phí    Contact Group
    Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger