Khảo Sát

HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN BẢO HIỂM SỨC KHỎE

Câu 1: Nơi khám chữa bệnh nào sau đây bạn sẽ đến khám trong trường hợp bệnh tật nghiêm trọng?
Câu 2: Bạn mong chờ mức độ hoàn trả từ bảo hiểm của bạn như thế nào?
Câu 3: Bạn muốn chương trình của mình bao gồm loại điều trị nào?

Kết quả:

Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger