Chúng tôi là Tư vấn tài chính Dai-ichi Life Việt Nam cam kết tôn trọng và bảo mật tối đa những thông tin cá nhân mà Quý Khách hàng cung cấp trên trang Website Dai-ichi Life Tư Vấn Tài Chính (“Trang Website”). Quý Khách hàng vui lòng đọc “Chính sách bảo mật” dưới đây do chúng tôi phát hành trước khi tiến hành cung cấp dữ liệu thông tin cá nhân của Quý Khách hàng 

1. Thông tin thu thập

Thông tin các nhân của Khách hàng được thu thập bao gồm:

1.1. Thông tin cá nhân của Khách hàng:

Theo quy định tại khoản 15 Điều 3 Luật An toàn thông tin mạng “Thông tin cá nhân” là thông tin gắn với việc xác định danh tính của một người cụ thể và theo quy định tại Tập Đoàn những thông tin dưới đây được coi là thông tin cá nhân. Cụ thể:

(i) Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nghề nghiệp và những thông tin khác có thể phân biệt một cá nhân cụ thể;

(ii) Số điện thoại, thông tin tài khoản (địa chỉ email và mật khẩu, v.v…) được kết nối sử dụng với thông tin cá nhân cụ thể;

(iii) Thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng;

(iv) Sở thích, thành phần gia đình, tuổi tác gắn liền với thông tin cá nhân và những thông tin thuộc tính khác liên quan đến cá nhân.

1.2. Thông tin khác:

Tập Đoàn tiếp nhận những thông tin dưới đây khi Khách hàng tiến hành tương tác trên Trang Website, bất kể những thông tin này có thuộc thông tin cá nhân của Khách hàng hay không. Cụ thể:

(i) Thông tin của người cùng đăng ký;

(ii) Những thông tin liên quan đến việc sử dụng, xem duyệt dịch vụ này của Khách hàng (trong đó bao gồm thông tin liên quan đến tình hình sử dụng như thông tin Cookie, nhật ký truy cập, v.v..; thông tin thiết bị đầu cuối, thông tin định vị, và các thông tin liên quan đến truyền thông của Khách hàng bao gồm địa chỉ IP, thông tin trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, v.v..) như nội dung dịch vụ mà Khách hàng sử dụng, ngày giờ và số lần sử dụng, hành vi trực tuyến của Khách hàng khi sử dụng dịch vụ này;

(iii) Thông tin liên quan đến tình hình quyết toán thông qua việc sử dụng dịch vụ trên Trang Website của Khách hàng.

2. Phương thức thu thập, quản lý và lưu trữ thông tin

2.1. Phương thức thu thập thông tin:

Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được thu thập bằng các phương thức dưới đây:

(i) Khách hàng tự điền thông tin trực tiếp trên Trang Website;

(ii) Khách hàng cung cấp thông tin cho Tập Đoàn thông qua hòm thư điện tử, bưu điện, văn bản, điện thoại, v.v. (Khi trao đổi qua điện thoại với khách hàng, Tập Đoàn thực hiện việc ghi âm cuộc hội thoại để nâng cao chất lượng dịch vụ);

(iii) Thu thập thông tin khi Khách hàng sử dụng, xem duyệt dịch vụ trên Trang Website.

2.2. Quản lý và lưu trữ thông tin:

(i) Mọi thông tin do Khách hàng cung cấp sẽ được Tập đoàn lưu trữ trong máy chủ thuộc môi trường mà người dùng thông thường không thể truy cập và người phụ trách chuyên môn sẽ quản lý và sử dụng các thông tin này. Các thông tin sẽ được quản lý nghiêm ngặt và không để xảy ra trường hợp truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, mất mát, rò rỉ hoặc giả mạo thông tin;

(ii) Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi Khách hàng có yêu cầu hủy bỏ.

3. Mục đích thu thập thông tin

Tập Đoàn sử dụng các thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp với mục đích như dưới đây hoặc mục đích khác sẽ được thông báo cho Khách hàng trong quá trình thu thập thông tin:

3.1. Cung cấp thông tin và quản lý vận hành đối với các nghiệp vụ của Tập Đoàn, đa dạng sản phẩm và dịch vụ;

3.2. Để tiến hành liên lạc và cung cấp thông tin về các hạng mục liên quan đến cung cấp dịch vụ;

3.3. Để đơn giản hóa việc nhập thông tin cần thiết khi người dùng đăng ký dịch vụ;

3.4. Để xác nhận việc đăng ký dịch vụ nhận thông tin qua thư điện tử và gửi thư điện tử;

3.5. Để khảo sát và phân tích tình hình sử dụng dịch vụ;

3.6. Để cải tiến, cải thiện giúp Khách hàng hài lòng hơn với nội dung dịch vụ hiện tại hoặc để phát triển dịch vụ mới;

3.7. Để tùy chỉnh nội dung dịch vụ cho phù hợp với Khách hàng;

3.8. Để khảo sát mức độ hài lòng của Khách hàng về dịch vụ;

3.9. Để tập hợp thông tin sau khi đã xử lý thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp một cách tổng hợp và công bố thông tin đó như một kết quả khảo sát;

3.10. Để gửi hướng dẫn hoặc thông báo về dịch vụ hiện tại, dịch vụ mới và các loại dịch vụ khác;

3.11. Để yêu cầu hợp tác điều tra, đề nghị tham gia vào các sự kiện và thông báo kết quả đó;

3.12. Để gửi hoặc hiển thị quảng cáo của Tập Đoàn hoặc Bên thứ ba;

3.13. Để giải quyết các vấn đề trong quá trình vận hành dịch vụ này.

4. Chia sẻ thông tin cho Bên thứ ba

Mọi thông tin do Khách hàng cung cấp sẽ được sử dụng chung trong hệ thống dữ liệu giữa các công ty trong Tập Đoàn và trong các trường hợp sau:

4.1. Chia sẻ thông tin cho Đối tác là bên cung cấp dịch vụ:

Tập Đoàn chỉ tiến hành chia sẻ thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp cho Đối tác là bên cung cấp dịch vụ khi nhận được sự chấp thuận từ Khách hàng (thông qua việc Khách hàng đồng ý với Chính sách bảo mật này trước khi tiến hành cung cấp thông tin). Các thông tin được Đối tác là bên cung cấp dịch vụ sử dụng để:

(i) Xử lý, kiểm tra và xác minh thông tin cá nhân của Khách hàng;

(ii) Giải đáp các thắc mắc và cung cấp các dịch vụ hậu mãi liên quan;

(iii) Dùng dữ liệu để khảo sát, phân tích tình hình sử dụng dịch vụ.

Đối tác cam kết thực hiện đúng quy định về đảm bảo an ninh và bảo mật các thông tin cá nhân.

4.2. Chia sẻ thông tin theo yêu cầu pháp lý:

(i) Trường hợp Cơ quan Nhà nước có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp và việc cung cấp này là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật;

(ii) Trường hợp Tập Đoàn nhận định là cần cung cấp thông tin để giải quyết tranh chấp với Bên thứ ba, hoặc để đảm bảo quyền và lợi ích của Khách hàng hoặc của Đối tác.

5. Sử dụng “Cookie”

Khách hàng có thể cài đặt việc có cho phép sử dụng Cookie hay không. Ở nhiều trình duyệt Web, việc sử dụng Cookie được cho phép một cách tự động, nhưng cũng có thể thay đổi cài đặt trình duyệt để ngăn chặn việc sử dụng Cookie.

5.1. Khi đã chặn sử dụng Cookie, có khả năng sẽ không thể sử dụng dịch vụ này một cách bình thường, hoặc không thể hiển thị các cài đặt quảng cáo cần phải sử dụng Cookie;

5.2. Tập Đoàn nhận thông tin Cookie của khách hàng, thông tin về quảng cáo và các trang web mà khách đã xem, hoặc môi trường khách sử dụng, v.v. từ trình duyệt của Khách hàngmột cách tự động rồi sao ghi vào máy chủ để sử dụng thông tin đó nhằm mục đích nâng cao tính tiện lợi của việc nhập tự động địa chỉ email khi đăng nhập dịch vụ này đảm bảo bảo mật cho việc duy trì và bảo vệ session (phiên làm việc), ngoài ra để cân nhắc về dịch vụ mới, và cải thiện những dịch vụ hoặc nội dung quảng cáo thích hợp hơn với khách hàng.

6. Sử dụng “Log” và “Thông tin thiết bị”

6.1. Log

(i)Tập Đoàn thu thập địa chỉ IP, các loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, v.v. được hình thành tự động khi người dùng truy cập, dịch vụ này;

(ii) Sau đó, những thông tin này sẽ được sử dụng để phân tích môi trường người dùng nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn, và ngăn chặn hành vi trái phép cản trở việc cung cấp dịch vụ bình thường. Ngoài ra, những bản ghi liên quan tới tìm kiếm sẽ được lưu giữ và bảo quản trong trạng thái không thể xác định được cá nhân cụ thể, và được sử dụng với mục đích lập dữ liệu thống kê.

6.2. Thông tin thiết bị

(i) Tập Đoàn có thể thu thập thông tin thiết bị như thông tin phân biệt cá thể của thiết bị đầu cuối;

(ii) Những thông tin này được sử dụng để cung cấp dịch vụ tốt hơn, và ngăn chặn những hành vi trái phép cản trở việc cung cấp dịch vụ bình thường.

7. Quảng cáo nhắm mục tiêu theo hành vi

7.1. Khi cung cấp dịch vụ này hoặc dịch vụ liên kết, Tập Đoàn sử dụng mô-đun thu thập thông tin để thu thập những thông tin dưới đây, sau đó tích lũy và sử dụng những thông tin này để chúng tôi hoặc Bên thứ ba như Đơn vị thực hiện quảng cáo thực hiện quảng cáo nhắm mục tiêu (là phương pháp quảng cáo gửi đi những quảng cáo phù hợp với nhu cầu hoặc sở thích, mối quan tâm của khách hàng).

(i) Thông tin lịch sử hành vi (Đây là loại thông tin có thể cung cấp cho việc phân tích nhu cầu, sở thích, mối quan tâm của Khách hàngthông qua việc tích lũy lịch sử sử dụng dịch vụ này, nhưng không thể sử dụng chúng để nhận diện cá nhân cụ thể);

(ii)Thông tin thiết bị đầu cuối;

(iii) Thông tin định vị.

7.2. Tập Đoàn sẽ cung cấp những thông tin đã thu thập ở phần trên cho Đơn vị thực hiện quảng cáo nhắm mục tiêu theo hành vi (sau đây, gọi là “Đơn vị thực hiện quảng cáo”) nhằm mục đích gửi đi những thông tin có ích đến Khách hàngbằng cách gửi những quảng cáo phù hợp nhất mà đã được điều chỉnh theo nhu cầu hoặc sở thích, mối quan tâm của khách hàng.

7.3. Tập Đoàn sẽ lưu trữ thông tin lịch sử hành vi đã thu thập từ Khách hàng trong thời gian hợp pháp và được cho là chính đáng trong kinh doanh.

7.4. Khi cung cấp thông tin lịch sử hành vi cho Đơn vị thực hiện quảng cáo, Tập Đoàn cố gắng thiết lập các biện pháp dưới đây để phòng tránh sự cố rò rỉ, mất mát hoặc tổn hại những thông tin tương ứng và để quản lý an toàn thông tin.

(i) Không công khai cơ chế như thuật toán mã hóa thông tin lịch sử hành vi, v.v.;

(ii) Cung cấp thông tin lịch sử hành vi cho Đơn vị thực hiện quảng cáo với điều kiện là chỉ được sử dụng trong phạm vi mục đích sử dụng quy định tại Khoản 8.2;

(iii) Trường hợp Đơn vị thực hiện quảng cáo cung cấp thông tin lịch sử hành vi cho Bên thứ ba khác, thì Đơn vị thực hiện quảng cáo buộc phải có nghĩa vụ cung cấp kèm theo điều kiện quy định ở khoản trước cho Bên thứ ba đó.

8. Cải thiện và cập nhật Chính sách bảo mật

Tập Đoàn nỗ lực trong việc cải thiện Chính sách bảo mật này một cách phù hợp.

8.1. Chính sách bảo mật có thể được sửa đổi để tương thích với những thay đổi trong pháp luật hoặc các yêu cầu trong quá trình hoạt động kinh doanh. Tập Đoàn sẽ thông báo với Khách hàng trong trường hợp phát sinh thay đổi trong Chính sách bảo mật.

8.2. Trước khi truy cập dịch hoặc sử dụng các dịch vụ của Tập Đoàn, xin quý Khách hàng vui lòng xác nhận Chính sách bảo mật mới nhất.

9. Phương thức và công cụ chỉnh sửa dữ liệu cá nhân hàng

9.1. Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân bởi Tập Đoàn

Trong trường hợp có sự thay đổi trong thông tin cá nhân gây cản trở đến việc cung cấp dịch vụ hoặc yêu cầu thanh toán như mã số bưu điện, tên cơ quan tài chính hoặc thời hạn hiệu lực của thẻ tín dụng, v.v. thì Tập Đoàn có thể thay đổi thông tin cá nhân đã được đăng ký đó.

9.2. Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân bởi Khách hàng

Khách hàng tự kiểm tra và chỉnh sửa thông tin đã cung cấp bất cứ lúc nào trên Trang Website hoặc liên hệ yêu cầu trực tiếp với Tập Đoàn.

10. Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc liên quan đến Chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với bộ phận phụ trách sau:

Dai-ichi Life Tư Vấn Tài Chính.

512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 08 2810 0888

Email: lvan.tuan@agency.dai-ichi-life.com.vn

Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger