Bệnh viện Tư nhân Thái Bình Dương

THÔNG TIN LIÊN LẠC

123 Đường Nerang, Southport QLD 4215

https://www.nexushospitals.com.au

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger