Bệnh viện Tư nhân Tây Bắc

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Đại lộ Norbrik, Norwest Business Park, Baulkham Hills NSW 2153

https://norwestprivatehospital.com.au

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger