Bệnh viện Tư nhân Newcastle

THÔNG TIN LIÊN LẠC

2 Đường Look Out, New Lambton Heights NSW 2305

https://newcastleprivatehospital.com.au/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger