Bệnh viện Tư nhân Gold Coast

THÔNG TIN LIÊN LẠC

14 Phố Hill (bên ngoài Parklands Drive),
Southport QLD 4215

https://goldcoastprivatehospital.com.au/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger