Bệnh viện Tư nhân Flinders

THÔNG TIN LIÊN LẠC

1 Flinders Drive, Bedford Park SA 5042

https://flindersprivatehospital.org.au/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger