Bệnh viện Raffles Trùng Khánh

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Số 2 Đường Trung HuaShan, Quận Du
Bắc, Trùng Khánh

https://www.rafflesmedicalgroup.com/raffles-hospital-china

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger