Bệnh viện Hoàng Gia Phnôm Pênh

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Số 888, Đại lộ Liên đoàn Nga, Sangkat Toeuk Thlar, Khan Sen Sok

https://www.royalphnompenhhospital.com/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger