Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Số 456 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

(84-239) 3 855 120 – (84-239) 3 690 146
       Hotline: 0913 294 590

http://bvdktphatinh.org.vn 

 GIỜ MỞ CỬA

 Mùa hè: Thứ hai – Thứ bảy: 07:00 – 11:30 & 14:00 – 17:30
 Mùa đông: Thứ hai – Thứ bảy: 07:30 – 11:30 & 13:30 – 17:30
 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger