Your Page Title

Dai-ichi TRA CỨU BỆNH VIỆN BẢO LÃNH

  • Reset

Bệnh viện Quốc tế Jiahui

THÔNG TIN LIÊN LẠC

No.689, Đường Guiping, Quận Xuhui, Thượng Hải

https://www.jiahui.com/en

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú

Bệnh viện Raffles Thượng Hải

THÔNG TIN LIÊN LẠC

200 Đường Yuan Zhao, Phố Đông, Thượng Hải

https://www.rafflesmedicalgroup.com/clinic/ra

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú

Bệnh viện Raffles Bắc Kinh

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Phòng 105, Cánh 1, Tòa nhà Kunsha, 6 Xinyuanli, Quận Triều Dương, Bắc Kinhi

https://www.rafflesmedicalgroup.com/internat

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú

Bệnh viện Raffles Trùng Khánh

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Số 2 Đường Trung HuaShan, Quận Du
Bắc, Trùng Khánh

https://www.rafflesmedicalgroup.com/raffles-hospital-china

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger