Your Page Title

Dai-ichi TRA CỨU BỆNH VIỆN BẢO LÃNH

  • Reset

Bệnh viện Đa khoa Taichung Veterans

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Số 1650 Đại lộ Đài Loan Sect. 4, Thành phố Đài Trung, 40705, Đài Loan

https://vghtc.gov.tw/Home/IndexEng

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú

Bệnh viện Taiwan Chang Gung Memorial

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Số 5, Đường Fuxing, Quận Guishan, Thành phố Taoyuan, 33305, Đài Loan

http://www.chang-gung.com/en/m

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú

Bệnh viện Taipei Chang Gung Memorial

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Số 5, Đường Fuxing, Quận Guishan, Thành phố Taoyuan, 33305, Đài Loan

http://www.chang-gung.com/en/m

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú

Bệnh viện Linkou Chang Gung Memorial

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Số 5, Đường Fuxing, Quận Guishan, Thành phố Taoyuan, 33305, Đài Loan

http://www.chang-gung.com/en/m

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú

Bệnh viện Show Chwan Memorial

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Số 542, Khu 1, Đường Chung Shan, Quận Changhua, Đài Loan

https://www.scmh.org.tw/

 Dịch vụ bảo lãnh viện phí: Nội trú
Contact Group
Zalo Facebook Dai-ichi Life Phone Messenger